top of page

Hang On There, Friends


呢幾個星期有好多生命離開左我地,佢地同我地可能素未謀面,可能曾係校園或城市嘅角落擦身而過,亦可能就係我地嘅同學、朋友或家人。佢地其實可以同我地一樣坐係屋企搵工,追尋夢想,但而家卻永遠失去咁嘅機會... ...希望各位同學原諒小編暫定多一次逢星期五嘅長文,今日我地想用尼紀念。

.

仲有,Hang on there, friends. We shall overcome.

.

Categories
Recent Posts
bottom of page