top of page

美國信用評級12年來首次被降級😨!美帝喺咪出現經濟危機? 全球要跟住埋單?


【美國信用評級降級會唔會搞到經濟大動盪?😨】最近討論度最高嘅新聞莫過於美國信用評級降級,呢件事對整個金融市場都有好大影響,搞到投行前台部門做到踢哂腳🤯同一時間,對報緊前台實習嘅同學嚟講都一定要清楚了解成件事同埋對市場嘅影響,因為面試好有可能會問到你嘅睇法!如果你唔想喺面試因為唔識答market news相關嘅問題而被叮走,咁你就一定唔可以錯過呢篇文。今次IBankCoaching會為同學解構:

✅點解美國信用評級會被Fitch降級?

✅點解要有呢個評級?

✅信用評級降級對市場會有咩影響?

想成功過到面試就比個Like睇落去!

.

【美國信用評級降級事件超簡介】

❇️2011年,美債都曾經被標準普爾降級,當年美國失業率高,經濟極差,美股係降評後跌咗2成!因此,近期Fitch將美國評級由AAA降至AA+,都令到有唔少人擔心,美國經濟會重蹈2011年覆轍!

❇️降評主要反映機構認為美國政府還錢嘅能力無以前咁高,而同學喺準備相關事件同面試時,就一定要比較清楚今年同當年美國整體經濟同社會環境嘅分別!我地繼續睇落去:

.

【評級目的係咩?】

❇️Fitch呢種agency之所以要對美國政府進行評級,目的係透過評估美國政府還債嘅能力,幫助投資者作出重要嘅投資決定。簡單嚟講,評級越低,代表政府還錢嘅能力就越低。

❇️對investor嚟講:由於還債能力低咗,所以佢哋需要承擔較大嘅風險。 因此,投資者在選擇債券投資時,通常會優先選擇評級較高的債券,咁先可以將投資風險減到最低

❇️對債券發行人嚟講:面臨融資成本上升及無法按時還款導致信用記錄受損嘅後果

.

【成件事對市場會帶嚟咩影響?】

❇️收益率上升

⭕️因為評級下跌,代表美國政府還債嘅能力低咗。 理論上,投資者會想賣走國債,然後買定期或者黃金。簡單嚟講,國債供應會增加,令到價錢下降。 根據供應同需求理論,投資者會賺多咗錢,所以收益率會上升

.

⭕️但係呢個純粹係理論性嘅課題,實際上美國短期國債價格喺公佈消息之後並無下跌,只有長期國債市場因投資者擔心美國喺未來會因唔同債務危機同埋兩黨分歧增加,而需要發行更多國債,所以價格稍微下跌。

.

⭕️因為宏觀啲嚟講,資產配置係講求相比性多過絕對值。市場見美國經濟岀現危機,自然就會做資產避險,例如投資開股票嘅就賣走股票,買入投資級債券; 買開投資級債券嘅就賣走手上債券,買入國債。呢個就係點解呢個消息岀嗰日,股票同公司債券市場下跌波幅比國債大。投資者除咗黃金,都無更好嘅避險選擇,但因依家國債收益率高,所以會權衡下繼續買國債

.

雖然話呢單新聞有可能係美國經濟衰弱嘅警號,但暫時以短期反應去睇,同2011年嘅情況依然有分別!至於實際長遠有咩影響,仍有待觀望! 你就當然要Follow @ibankcoaching ,掌握投資世界同投資銀行界嘅最新市場趨勢!

.


Comments


Categories
Recent Posts
bottom of page